Consulaat-generaal der Nederlanden in Milaan, Italië

Cultuur

De taak van de afdeling Pers en Culturele zaken van het consulaat-generaal in Milaan is het bevorderen van Nederlandse cultuuruitingen in Italië en versterking van de duurzame samenwerking in kansrijke sectoren. Daartoe draagt de afdeling culturele zaken de Nederlandse cultuur in Italië uit en onderhoudt contacten met het culturele veld en de onderwijsinstellingen. Daarnaast geeft de afdeling voorlichting over het Nederlandse onderwijssysteem, diplomavergelijking en over studiemogelijkheden en beurzen in Nederland. Maandelijks publiceert ze een culturele agenda met de Nederlandse culturele activiteiten in Italië.

Om Nederlandse cultuuruitingen te ondersteunen beschikt de afdeling over een klein budget om aanvullende financiële steun te geven aan activiteiten zoals uitvoeringen en tentoonstellingen van Nederlandse kunstenaars.